Sık Sorulan Sorular

Okula Kimler, Nasıl Başvurabilirler ?


KAYIT KABUL ŞARTLARI

Okullarda öğrenci kayıt-kabul işleri, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür :

Özel eğitim okullarına; orta veya ağır düzeyde zihinsel öğrenme yetersizliği olan çocukların zekâ testi sonucuna göre aday kaydı yapılır. rehberlik araştırma merkezlerinde yapılan test ve değerlendirmelere göre kayıt yapılır.
Okul öncesi programını bitirenler doğrudan hazırlık sınıfına veya ilköğretim okulu birinci sınıfına, hazırlık sınıfı öğrencileri de doğrudan ilköğretim okuluna kaydedilirler.
Okul öncesi eğitim okulları ile ilköğretim okulu birinci sınıfına öğrenci alımında sınav yapılmaz.
Özel eğitim kurumlarında aday kaydı yapılırken bireyin takvim yaşından çok, gelişim özellikleri ve bireysel yetersizlik düzeyine bakılır.
Bireyin özür grubu ve düzeyi ile yaşı dikkate alınarak düzey gruplarına göre sınıflar oluşturulur.
Destek eğitim programına, herhangi bir okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumuna veya kaynaştırma programına devam eden özel eğitim gerektiren bireylerin kaydı yapılır. Yaş sınırlaması yoktur.
Bireysel eğitim ve iyileştirme (rehabilitasyon) eğitim programına; okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim programlarına devam edemeyen özel eğitim gerektiren bireylerin kaydı yapılır. Yaş sınırlaması yoktur.

Kabul Şartları nedir?


Çocuklarına özel eğitim aldırmaya ihtiyaç duyan ailelerin kurumumuzdan özel eğitim aldırabilmek için Rehberlik Araştırma Merkezleri'nden uygunluk belgesi almaları gerekmektedir.
Eğitim Ücretsiz; Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nce özel eğitim almasının uygun olduğu belirtilen öğrencilerimizden; sosyal güvencesi olsun veya olmasın (SSK, Bağ kur, yeşil kart, Emekli Sandığı vs… şartı aranmaksızın), verilen tüm eğitim hizmetleri karşısında ailelerden ücret alınmaz. Eğitim ücretleri devlet tarafından karşılanmaktadır.

Servis ücretsiz; Servis hizmetleri kurumumuz tarafından karşılanmakta olup, hiçbir ücret alınmamaktadır.

Özel Eğitim Gerektiren Bireyler Nasıl Anlaşılır?


 
Sınıf içinde sınıf düzenini bozma, sosyal hayata uyum sağlamakta güçlük çekme, davranış problemleri sergileme, geç ve güç öğrenme özelliklerinden en az ikisini gösteren bireyler özel eğitime gereksinim duyan bireylerdir.

Okuldan farklı nasıl eğitim veriliyor?


Öğrencinin ihtiyacına (modülüne) uygun bireysel eğitim programı uygulanmaktadır. Grup eğitimleri aynı modüllerde öğrencilerin bir araya getirilmesiyle yapılmaktadır.

Kaynaştırma raporu ile destek eğitimi raporu arasındaki fark nedir?


Kaynaştırma raporu öğrencinin devam ettiği okulda akranlarıyla bir arada eğitim görmesi için Rehberlik Araştırma Merkezlerince çıkarılan rapordur. Kaynaştırma raporu ola öğrenciler özel gereksinimlerinden dolayı diğer öğrencilere oranla daha esnek koşullarda öğrenim hayatlarına devam ederler.