Sosyal Uyum Güçlükleri

Sosyal Uyum Güçlükleri

Sosyal Uyum Güçlükleri

Duygusal, Davranışsal ve Sosyal Uyum Güçlükleri

Bireyin sağlık durumu zihinsel yapısında bir gerilik bulunmamasına rağmen, kişinin çevresine uyum sağlamada ve iletişim kurmada güçlük çekmesi, genel olarak mutsuz bir ruh hali içerisinde olması, kendisi veya çevresi ile ilgili korkular geliştirmesi, tırnak yeme ve saç koparma gibi fiziksel belirtiler göstermesi yada bireyin madde kullanması, istismara uğraması ve terk edilmesi gibi riskli hayat şartlarından dolayı kişinin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz şekilde etkilenmesine duygusal davranışsal ve sosyal uyum güçlüğü şeklinde adlandırılmaktadır.

Duygusal, Davranışsal ve Sosyal Uyum Güçlüğü Yaşayan Bireylerin Özellikleri

Sosyal ortamlara uyum sağlamada güçlük
İletişim kurmada problemler
Dikkat dağınıklığı ve okul başarısızlığı
Suç işleme riski
Sosyal ilişkilerde yüzeysellik
İçe kapanık bir kişilik yapısı gibi özelliklerden bir veya birkaçı duygusal davranışsal ve sosyal uyum güçlüğü yaşayan bireyler de görülebilir
Duygusal, Davranışsal ve Sosyal Uyum Güçlüğünün Nedenleri

Her insan doğuştan bazı eğilimleri ile dünyaya gelir. Bu eğilimler çevresel etmenler ile şekillendirilmekte ve bireyin kişilik yapısını oluşturmaktadır. Özellikle yaşamın ilk yılları, bireyin karakterinin şekillenmesinde büyük bir etkiye sahiptir. Eğer bireyin ailesi olumlu ve yapıcı davranışlar sergilemez ise, bireyin kişilik yapısı da bu durumdan olumsuz şekilde etkilenecektir. Bireyin kişilik yapısı üzerinde aile kadar etkili olan bir diğer faktör de okul yaşantılarıdır. Okul ortamı, okul arkadaşları ve öğretmen davranışları, bireyin duygu ve davranışlarının şekillenmesinde büyük bir güce sahiptir. Ayrıca okul ortamı dışındaki çevresel faktörlerin de bireyin kişilik yapısı üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Madde kullanımı ve bazı travmatik yaşantılar (istismar, yakın birinin ölümü gibi) bireyde duygusal, davranışsal ve sosyal uyum güçlüğü görülmesinin nedenleri arasındadır

Duygusal, davranışsal ve sosyal uyum güçlüğü çeken bireylerde aşağıdaki belirtiler gözlemlenebilir.

Parmak Emme

Bir yaşından itibaren veya sütten kesilmesinden sonra çocukların parmak emme davranışını bırakması beklenir. Bu durumun devam etmesi durumunda anne ve çocuk arasındaki ilişkide güven duygusunun eksikliğinden söz edilebilir.

Saç Koparma

Saç koparma davranışı, anne ve çocuk arasındaki ilişkide, çatışmalar olduğunun bir göstergesi olabilir. Baskı altında büyüyen ve duygularını ifade etmekte zorlanan bireylerde görülür. Kız çocuklarında görülme oranı erkek çocuklarına göre daha fazladır. Zaman zaman saç koparma davranışı, kaş yolma davranışı şeklinde de görülebilir. Bu durumun temelinde; kızgınlık ve saldırganlık davranışının, bireyin kendisine yöneltmesi vardır.

Tırnak Yeme

Duygularını ifade etmekte zorlanan ve kızgınlıkları ceza ile bastırılan bireylerde görülür. Kızgınlık ve saldırganlık duygularının, bireyin kendisine yöneltmesinin bir türüdür.

Toprak Yeme

Bir yaşından önce görülen, ağıza eşya götürme davranışı, bebeğin çevreyi tanıma girişimi olarak değerlendirilebilirken, bir yaşından sonra bu davranışın görülmesi ise yetersiz beslenme ya da ilgi ve sevgi eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Bazı çocuklarda bu durum mobilyayı kemirme şeklinde de görülebilir.

Altını Islatma ve Kirletme

Çocukların 3 yaşına kadar tuvalet eğitimlerini tamamlamaları beklenmektedir. Bu yaşına kadar tuvalet eğitimini tamamlamayan çocuklarda, fizyolojik bir problem yoksa psikolojik nedenler aranabilir. Özellikle tuvalet eğitimi aldıktan sonra çocuk tekrar altını ıslatma davranışı gösteriyorsa, bunun nedenleri arasında kardeş kıskançlığı, yakın birinin ölümü, boşanma gibi durumlar olma olasılığı yüksektir.

Öfke Patlamaları

Duyguları sürekli olarak bastırılan bireylerde, kendini yerden yere atma, kafasını sert cisimlere vurma, eşyalara zarar verme gibi öfke patlamaları görülebilir. Ayrıca yanlış eğitim sonucu kural tanımayan ve aşırı şımartılmış çocuklarda da istekleri yerine getirilmediği durumlarda bu davranışlar gözlemlenebilir.

Hırsızlık

Çocuklarım 5 yaşına kadar ben merkezci davranışlar sergilemesi normal olarak kabul edilmektedir. Fakat 5 yaşından sonra bireyin insanların mülkiyet haklarına göre hareket etmesi beklenmektedir başkasının eşyasını izinsiz alınmasına kötü bir davranış olduğunu öğretilmesini ve bütün uyarılara rağmen hırsızlık davranışını bulunan birey sevgi ve ilgi eksikliğinden dolayı bu davranışı gerçekleştirmiş olabilir

Yalan

Yalan söyleyen çocuk bu davranışı ilgi çekmek amacıyla yapmış olma ihtimali oldukça yüksektir

Oyunbozanlık

Oyunlar sayesinde çocuklar kurallara uymayı öğrenirler eğer birini sürekli olarak uyumaz ediyorsa bu durum onun kurallara uyması gerektiğini henüz üzüm sevmediğini gösterir.

Uyku Bozukluğu

Gece korkuları ve uyku bozuklukları çocuk ile anne baba arasındaki ilişki de ki sevgi ve şefkat eksikliğinin göstergesi olabilir.

Evden Kaçma

Aile ortamında gerekli ilgi şefkat ve değeri göremeyen bireyler evden kaçma davranışı da bulunabilir.

Okuldan kaçma

Okul başarısı düşük olan bireylerde sıkça görülen bir durumdur.