Otizm Nedir

Otizm Nedir

Otizm Nedir

Otizm, yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan ve ömür boyunca devam eden bir rahatsızlık olup, sosyal ilişkilerde sıkıntılar, tekrar edici davranışlar ile gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanır.


Otizm, günümüzde rastlanan en yaygın nörolojik bozukluktur ve Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi’nin verilerine göre 2006 yılında Her 150 çocuktan 1’inde otizm görülürken, 2012 yılında Her 88 çocuktan 1’inde otizm görülmüştür. 2014 yılında verilen son bilgiye göre de, her 68 çocuktan 1’inde otizm görülmektedir.


Otizmin nedeni tam olarak belirlenemese de, bu rahatsızlık sahip insanların beyinlerindeki hücrelerin, diğer insanlara göre daha farklı işlediği bilinmektedir.


OTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Eğer çocuğunuz:

• Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa,
• İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,
• Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa,
• Parmağıyla ile istediği şeyi göstermiyorsa,
• Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa,
• Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa,
• Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,
• Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa,
• Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa,
• Aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa,
• Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa,
• Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa,
• Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa,


Otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir. Otizm, özellikle aşağıda belirtilen alanlarda sorunlarla kendini gösterir. Bu alanlar ve bu alanların her birinde gözlenebilecek belirtiler aşağıda yer almaktadır.

1) Toplumsal İletişim ve Etkileşimde Güçlükler
• İlişki kurma ve sürdürmede zorlanma
• Göz kontağı kuramama
• Duyguları ifade edememe
• Etkileşim başlatma ve sürdürmede zorlanma


2) Sınırlı-Yineleyici Davranış Örüntüler (Tekrarlayıcı Davranışlar)
• Basmakalıp ve tekrarlayıcı motor hareketler
• Aynılıkta ısrar, rutine sıkı bağlılık
• Sınırlı ve yoğun ilgi alanı
• Duyusal az veya çok uyarılma


SİZİN HATANIZ DEĞİL!
OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞUNUN NEDENİ NEDİR?
Bugün, otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır.


Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi yoktur; bu nedenle otizm spektrum bozukluğunu her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır.

YALNIZ DEĞİLSİNİZ!
Otizm tüm ırklarda, etnik gruplarda ya da sosyal statüsü farklı gruplarda görülebileceği, ailenin gelir durumu, yaşam biçimi ve eğitim düzeyi ile otizm spektrum bozukluğu arasında bir bağ olmadığı vurgulanmaktadır.


Cinsiyetle ilişkili olarak farklı görülme sıklığı bilgileri bulunmasına rağmen, ortak görüş, erkeklerde kızlardan daha fazla görüldüğüdür.


Otizm tanısı alan çocukların çoğunda değişik derecelerde öğrenme güçlüğü ve zeka geriliği de görülebilir.


Otizm, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de son yıllarda adı çok sık duyulan bir özel eğitim kategorisidir.

BİLİNEN TEK ÇARE, ERKEN TANI İLE YOĞUN ÖZEL EĞİTİM


Otizmin günümüzde bilinen tek tedavisi ise, erken tanı ile yoğun, sürekli özel eğitimdir. Erken tanı ve ardından gelecek haftada en az 20 saat özel eğitimle otizmli çocukların hayatlarında büyük fark yaratmak, sağlıklı gelişim gösteren akranları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviyeye getirmek mümkün olabilmektedir.

OTİZMLİ ÜNLÜLER:
Tarihte çok değerli isimler arasında da otizm rahatsızlığına sahip kişiler bulunuyor. Bu isimlere göz atmamız gerekirse;

1- Franz Kafka, modern dünya edebiyatının en özgün yazarlarından biridir. “Dönüşüm” adlı eseriyle edebiyat tarihine eşsiz bir eser bırakmıştır.

2- Ludwig van Beethoven; Klasik dönemden romantik döneme geçiş sürecine büyük katkı sağlamış ve gelmiş geçmiş en ünlü, en etkileyici bestecilerden biri olarak kabul edilmiştir.

3- Friedrich Nietzsche; Alman asıllı filolog, filozof, kültür eleştirmeni, şair ve besteci. Din, ahlak, modern kültür, felsefe ve bilim üzerine metafor, ironi ve aforizma dolu bir üslupla eleştirel tarza yazılarıyla ünlüdür.

 

4- Albert Einstein; Alman asıllı, kuantum fiziğin büyük ismi Einstein, Nobel Fizik Ödülü sahibidir.

5- Nikola Tesla; Sırp kökenli, Amerikalı mucit Tesla, aynı zamanda ampulü de bulan kişidir. Edison’un öğrencisidir. Kablosuz elektrik üretiminin kanıtı olan Tesla bobinleri ise bilim dünyasında en önemli buluşlardan birisidir.

6- Thomas Edison; Edison bilimin yanı sıra aynı zamanda iş adamıdır. Tarihteki en önemli bilim insanlarından biri olmakla birlikte, 1093 patente sahiptir.

7- Wolfgang Amadeus Mozart; Klasik batı müziğinin en etkili ve en üretken sanatçısı Mozart idi. Çirkin seslere dayanamıyor hatta baygınlık bile geçirdiği oluyordu.

8- Isaac Newton; Newton, Einstein dünyaya gelene kadar dünya tarihinin en büyük fizikçisi olarak biliniyordu. PhilosophiaNaturalisPrincipiaMathematica kitabı ile klasik mekaniğin temelini atmıştır ve bu, tarihin en önemli bilimsel kitaplarından biri olmuştur.

9- Vincent Van Gogh; Van Gogh batı sanat tarihinin en ünlü ressamlarından birisidir. Renklerle oynayan deha lakabının da sahibidir.

10- JaneAusten; PrideandPrejudice (Aşk ve Gurur) romanının yazarı, 18. yy sonu 19. yy başlarında yaşamıştır. Dönemine göre son derece iyi bir eğitim alan Austen, edebiyat tarihinin en başarılı yazarlarından biri olarak anılır.