Bireysel Eğitim

Bireysel Eğitim

Bireysel Eğitim

BİREYSEL EĞİTİM

Bireysel Eğitim Bireysel özel eğitim Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları aracılığıyla planlanır. Bireyselleştirilmiş Eğitim Planları (BEP) ile çocuğun performans düzeyinden hareketle, yapılacak çalışmaların kısa ve uzun vadeli hedefleri ile uygulanacak yöntemler ve materyaller belirlenir. İzleme ve değerlendirme süreçlerinin uzman personel tarafından etkili bir şekilde yürütülmektedir. Merkezimize müracaat eden çocuklarımızın gelişim düzeyleri; İlk Gözlem Ve Değerlendirme kurulumuz tarafından uygulanan gelişim envanter testleri ile belirlenmekte ve bu doğrultuda hazırlanan Bireyselleştirilmiş Eğitim Ve Rehabilitasyon Programları çocuğun performans düzeyine göre uygulanmaktadır.

ÖZ BAKIM BECERİLERİ

Bedensel temizlik kuralları, becerileri 

Giyinme ile ilgili beceri geliştirilmesi

Yaşam alanlarını düzenlemeyle ilgili beceriler ve kurallar

Yeterli dengeli beslenme ile ilgili beceri ve alışkanlıklar 

Günlük yaşam becerileriyle ilgili

Araç-gereçleri kullanma becerileri

Kendini tehlike anında kazalardan koruma becerileri

DAVRANIŞ PROBLEMLERİ

Öfke Problemleri

Yeme Problemleri

Kaygı ve Korkular 

Altını Islatma ve Kirletme 

Parmak Emme

Saç Koparma 

Özgüven Problemleri

Yalan Söyleme

İzinsiz Eşya Alma

 AKADEMİK EĞİTİM

OKUMA-YAZMA HAZIRLIK AŞAMASI

Bu seviyedeki öğrencilerde öncelikle okul davranışlarının kazandırılması amaçlanır. İlkokuma yazma çalışmalarına geçmeden önce öğrencinin az - çok, büyük - küçük, uzun - kısa, kalın - ince, sağında,-solunda, üzerinde - altında, gibi varlıklar arası ilişkileri biliyor olması gerekir. Ayrıca sözel yönergelere uyması, kendini ifade edebilmesi, görsel-işitsel algı çalışmaları yapabilmesi, el-göz koordinasyonu sağlayabilmesi, küçük kaslarının gereken gelişime ulaşması gerekmektedir.Daha sonrasında ise temel çizgi çalışmaları yapılır.Düzenli ve düzensiz çizgi çalışmalarıyla yazı çalışmalarına hazırlık yapılır. İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ Bu seviyeye gelen öğrencilerde farklı yöntemler izlenebilir. Yöntem seçiminde belirleyici öğrencinin kendisidir. Yaş, sınıf, öğrenebilme şekli, öğrencinin bilgi seviyesi ve tüm bireysel farklılıklar seçilecek yöntemde rol oynar.

İLKÖĞRETİM DÜZEYİ ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMALAR

Bu seviyedeki öğrencilerle öncelikle Türkçe dersi çalışmaları: Dinleme ve izleme becerisi geliştirilir.Cümlenin yapısını oluşturan ögelerin anlamını bilme, cümlenin yapısını tanıma, cümlenin yapısını kavrama gerçekleştirilir. Okuma ve anlama çalışmalarına daha fazla önem vermek gerekir. Çünkü okuduğunu anlamayan, anlatamayan ve kendini ifade edemeyen bir öğrenciden matematik dersi başarısı beklemek doğru olmaz. Okuduğu metni yorumlayamayan ve analiz yeteneği gelişmemiş bir öğrenci bir matematik problemini çözemez. Matematik dersi çalışmalarına ise 100’e kadar birer, beşer onar ikişer üçer dörder ritmik sayma, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 doğal sayılarını kavrama, rakamları yazma, “0” doğal sayısını kavrama, iki, üç, dört, beş ve daha fazla basamaklı doğal sayıları kavrama çalışılır.

ORTA ÖĞRETİM DÜZEYİ ÖĞRENCİLERLE ÇALIŞMALAR

Öğrencinin ilköğretim düzeyindeki öğrenmelerde eksiği yok ise dilbilgisi çalışmalarına geçilir. Matematik dersi çalışmalarında ise yine ilköğretim seviyesinde öğrenmeleri tamamlamış öğrencilerde toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemleri, dört işlemi kullanarak problem çözme, günlük hayatta parayı kullanma çalışılır.